Đồng hồ đo lực điện tử CFG+ 500 Mecmesin

NSX: Mecmesin Anh Quốc

Model: CFG+ 500

Product image of Compact Force Gauge (CFG+) handheld force measurement instrument by Mecmesin

Lực kế điện tử CFG 500 Mecmesin

Phạm vi đo lực kéo & nén max. 500N (50 kgf hay 110 lbf).

Độ phân giải: 0.5 N / 0.05  kg.f / 0.1 lbf.

Độ chính xác: ±0.5 % of full scale

Đơn vị: mN, N, kN, gf, kgf, ozf, lbf

Tốc độ xử lý mẫu 500 Hz

Quá tải 150%.

Kích thước máy: 76 x 133 x 31 mm; 250 gram.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)