HÃNG XẢN XUẤT  -  REAGECON 

Chất chuẩn ICP-MS/ICP-OES 

Chất chuẩn sắc ký ion CÔNG TY TNHH HOA Ý

Chất chuẩn AAS

Chất chuẩn quang phổ ngọn lửa  

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

Phenol

Polycyclic Aromactic Hydrocarbons (PAHs)

Pesticides

Màu chuẩn

Chất chuẩn quang phổ

Chất chuẩn điểm chảy

Chất chuẩn tỷ trọng - Dòng cao cấp

Chất chuẩn tỷ trọng  - Dòng chất lượng 

Nhớt chuẩn

Chất chuẩn độ ngọt Brix

Chất chuẩn chỉ số khúc xạ

Chất chuẩn độ điện dẫn

Chuẩn TOC/TIC - Dòng cao cấp

Chuẩn TOC/TIC - Dòng chất lượng

Chuẩn TOC/TIC Standards - Dòng cùng cho từng loại thiết bị phân tích riêng

Dung dịch đệm chuẩn pH

Dung dịch bảo quản điện cực

Chuẩn cho điện cực chọn lọc ion & Chất chuẩn điều chỉnh cường độ ion

Chuẩn oxy hóa khử Redox

Chuẩn độ đục

COD (Chemical Oxygen Demand) - Chất chuẩn COD

Dung dịch chuẩn theo phương pháp phân tích thể tích

Chất chuẩn và thuốc thử chỉ số axit tổng và bazo tổng TAN (Total Acid Number) / TBN (Total Base Number)

Nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

Chất chuẩn và thuốc thử dùng cho phương pháp kiểm tra APHA, AWWA & WEF 

Chất chuẩn và thuốc thử trong ngành sản xuất rượu

Chất chuẩn và thuốc thử kiểm tra đất cát

Chất chuẩn và thuốc thử  cho ngành sản xuất giấy và bột giấy

Chất chuẩn và thuốc thử  cho các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa

Chất chuẩn Cryoscope

Chất chuẩn theo dược điển Hoa Kỳ 

Chất chuẩn theo dược điển châu Âu

Dung môi đệm

Môi trường hòa tan - Loại pha loãng

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)