Máy đo đa chỉ tiêu nước
Model SensoDirect 150
Order Code: 724200
Hãng sản xuất: Lovibond (Tintometer) – Đức
- Các chỉ tiêu đo được: pH/Con/TDS/Oxi/Temp
pH:
- Thang pH: 0 to 14 PH / 0.01 pH
- Chính xác: ± 0.02 pH
- Bù nhiệt tự động: 0 - 100 °C
- Hiệu chuẩn 3 điểm: pH pH 7, pH 4, and pH10,
D.O:
- Thang đo: 0 to 20.0 mg/l; 0 to 100.0 %
- Phân giải: 0.1 mg/l / 0.1 % O2
- Chính xác: ± 0.4 mg/l, (23± 5 °C)/ ± 0.7% O2
EC/TDS:
- Thang đo / độ phân giải:
0 - 200.0 µS / 0.1 µS
0.2 - 2.000 mS / 0.001 mS
2 - 20.00 mS / 0.01 mS
20 - 200.00 mS / 0.1 mS
- TDS (Total Dissolved Solids)
0 - 132 ppm / 0.1 ppm
132 - 1,320 ppm / 1 ppm
1,320 - 13,200 ppm / 10 ppm
13,200 - 132,000 ppm / 100 ppm
- Màn hình LCD
- Nguồn điện: DC 1,5 V battery 4 pin AA
- Kích thước: 220 x 120 x 40 mm (L x W x H)
Cung cấp bao gồm:
+ Máy chính SensoDirect 150 Set
+ Điện cực pH, đầu dò nhiệt độ, điện cực đo độ dẫn điện, điện cực đo Oxy hòa tan.
+ Valy đựng máy và hướng dẫn sử dụng

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)