RÂY SÀNG 
Hãng:  Mỹ
 Sàng rây với khung bằng đồng thâu,mặt sàng bằng thép không gỉ.
 Đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM E11,phù hợp NIST.
Đường kính là 8"
4860 Kính thước lỗ sàng 2,8mm,loại Full HT
4862 Kính thước lỗ sàng 2,0mm,loại Full HT
4866 Kính thước lỗ sàng 1,0mm,loại Full HT
4870 Kính thước lỗ sàng 0,5mm,loại Full HT
4874 Kính thước lỗ sàng 0,25mm,loại Full HT
4864 Kính thước lỗ sàng 1,4mm,loại Full HT
3281 Kính thước lỗ sàng 3,15mm,loại Full HT

 

Bình chọn sản phẩm: (4.1 / 1 Bình chọn)