THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM

HỆ THỐNG PHẢN ỨNG CHÂN KHÔNG - SCILAB

HỆ THỐNG PHẢN ỨNG CHÂN KHÔNG - SCILAB

Hệ thống phản ứng dùng trong tổng hợp phản ứng hóa học
BẾP CÔ MẪU

BẾP CÔ MẪU

- Dùng cho các phản ứng thủy phân, phản ứng enzim, tách nhiệt
THIẾT BỊ NGÀNH THỰC PHẨM

THIẾT BỊ NGÀNH THỰC PHẨM

Máy chuẩn độ điện thế Máy chuẩn độ điện thế TBN/TAN Máy chuẩn độ Quang Máy chuẩn độ Vitamin Máy chuẩn độ Karl Fischer Máy chuẩn độ Karl Fischer Couloumeter Máy chuẩn độ xác định hàm lượng nước Máy chuẩn độ muối trong thức ăn chăn nuôi Máy xác định các kim loại nặng Máy cực phổ