Bình phá mẫu vi sóng 4782 Parr - Microwave Acid Digestion Vessel, 45 ml

HSX: Parr Mĩ

Model: 4782

Microwave Acid Digestion Vessel, 45 ml

>> Là loại bomb phá mẫu bằng vi sóng, có thể tích là 45 ml

>> Thời gian phá mẫu nhanh

>> Nhiệt độ lên 250 oC

>> Áp suất lên 1200 psi

>> Ngăn cản các chất bay hơi một cách hoàn toàn

>> Không bị nhiễm kim loại

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)