BỘ CHƯNG CẤT CYANIDE

Order Code: 479100-0000

*Dùng phân tích cyanua (dưới dạng HCN) trong nước thải công nghiệp,  nước cấp, nước muối, ...

*Cyanide dưới dạng HCN được giải phóng khỏi phức hợp cyanide từ pp chưng cất hồi lưu và hấp thụ vào dd NaOH, sau đó đem đi chuẩn độ để xác định hàm lượng.

*Tuân theo USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)