Bộ thiết bị đo COD Model MD200 COD VARIO (Codel: 242892602) - Lovibond
Model MD200 COD VARIO, Codel: 242892602
Hãng: Lovibond – Đức
Máy quang phổ MD200 COD Vario dùng đo COD (Chemical Oxygen Demand) trong phân tích nước thải).
Thông số kỹ ̃thuâṭ:
- Các bước sóng: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm,
- Đô ̣chı́nh xác bước sóng: +/- 1nm
- Màn hı̀nh LCD backlit
- Lưu 16 kết quả đo
- Kı́ch thước: 190*110*55 mm
- Khối lươṇg: 455 g
- Điều kiêṇ môi trường: 5 - 40oC, đô ̣ầm tương đối 30 - 90 %
- CE-Conformity
- Nguồn điêṇ : 4 pin AA
Máy gia nhiệt – Máy phá mẫu COD (Reactor)
Code RD 125 COD Reactor
Hãng sản xuất: Lovibond – Đức
- 24 vị trí cho ống 16 mm dia.
- Nhiệt độ: 150°C/120°C/100°C
- Thời gian cài đặt: 30/60/120 phút
Cung cấp bao gồm:
+ Máy đo COD, MD200 COD Vario
+ Máy phá mẫu COD, RD125
+ 25 test COD, thang 0 – 150 mg/l (Code 2420710)
+ 25 test COD, thang 0 –1500 mg/l (Code 2420710)
+ Giá để cuvette
+ Hướng dẫn sử dụng.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)