MÁY QUANG PHỔ SO MÀU TEST CÁC CHỈ TIÊU NƯỚC .
Hãng sản xuất : Lovibond - Đức 

MODEL : MD 600

Mô tả: 
 Dùng để test các chỉ tiêu nước thải, nước nuôi trồng từ Aluminium tới ,Zinc.,…với trên 100 chỉ tiêu về Chlorine, Nitrate, Ammonia, TSS, COD, Mn, F, pH, …
Màn hình chiếu sáng cho phép đọc kết quả đo thậm chí trong điều kiện ánh sáng yếu. Được thiết kế chống thấm IP 68. 
Các bước sóng đầu lọc giao thoa (IF) : 430 nm;530 nm;560 n;580 nm ;610 nm ;660 nm .
Thông số kĩ thuật: 
- Độ chính xác bước sóng : ± 1nm 
- Độ chính xác quang phổ: 2% full scale (at 20 ° C to 25 ° C) 
- Nguồn cung cấp: 4 x AA batteries; hoạt động liên tục 26 giờ hoặc 3500 tests 
- Chế độ tự động tắt: 20 phút sau phím nhấn sau cùng 
 Kích thước: 210 x 95 x 45 mm ; hộp đựng: 395 x 295 x 106 mm .
- Khối lượng: 450 g 
- Bộ nhớ lưu trữ: 1000 kết quả 
- Điều kiện làm việc: 5-40 ° C, 30-90% rel humidity (non condensing) 
Cung cấp bao gồm: 
Hộp đựng
4 pin
Cáp điện: 100-240V
3 ống mẫu tròn đk 24 và 16 mm
2 adapter cho ống mẫu 16mm và 13mm 
Thanh khuấy bằng nhựa 13 cm

Qúy khách có thể chọn test cần đo.

Acid Demand    0.1-4 mmol/l
Alkalinity Total M    5-200 mg/l; 5-500mg/l
Ammonia    0.02-1 mg/l; 0.01-0.8 mg/l
Ammonia LR    0.02-2.5 mg/l
Ammonia HR    1-50 mg/l
Boron    0.1-2 mg/l
Bromine    0.05-13 mg/l
Chlorine    0.01-6 mg/l; 0.02-2 mg/l; 0.02-4 mg/l; 0.1-10 mg/l; 0.1-8 mg/l
Chlorine Dioxide    0.02-11 mg/l
COD    0-150 mg/l; 0-1500 mg/l; 0-15000 mg/l
Copper    0.05-4 mg/l; 0.05-5 mg/l
Cyanide    0.01-0.5 mg/l
Cyanuric Acid    0-160 mg/l
DEHA    20-500 µg/l
Fluoride    0.05-2 mg/l
Calcium Hardness    0-500 mg/l; 50-900 mg/l
Hardness    2-50 mg/l; 20-500 mg/l
Hydrazine    0.05-0.5 mg/l; 0.01-0.6 mg/l; 0.01-0.7 mg/l
Hydrogen Peroxide    0.03-3 mg/l; 1-50 mg/l; 40-500 mg/l
Iodine    0.05-3.6 mg/l
Iron    0.02-1 mg/l; 0.02-3 mg/l; 0.02-1.8 mg/l; 0.03-2 mg/l; 0.1-10 mg/l
Manganese    0.05-5 mg/l; 0.2-4 mg/l; 0.01-0.7 mg/l; 0.1-18 mg/l
Molybdate    0.05-5 mg/l; 1-50 mg/l; 0.5-66 mg/l; 1-100 mg/l
Nitrate    0.08-1 mg/l; 1-30 mg/l
Nitrite    0.01-0.5 mg/l; 0.01-0.3 mg/l
Nitrogen Total    0.5-25 mg/l; 5-150 mg/l
Active Oxygen    0.1-10 mg/l
Dissolved Oxygen    10-800 µg/l
Ozone    0.02-2 mg/l
PHMB    2-60 mg/l
Ortho-phosphate    0.05-4 mg/l; 1-80 mg/l; 0.06-2.5 mg/l; 0.06-5 mg/l; 5-40 mg/l; 0.05-5 mg/l
Phosphate Total    0.02-1.1 mg/l; 0.06-3.5 mg/l; 0.1-10 mg/l; 5-80 mg/l
pH Value    5.2-6.8; 6.5-8.4; 8.0-9.6
Potassium    0.7-12 mg/l
Silica    0.05-4 mg/l; 0.1-1.6 mg/l; 0.1-8 mg/l; 1-90 mg/l
Sodium Hypochlorite    0.2-16 %
Sulphate    5-100 mg/l
Sulphide    0.04-0.5 mg/l
Sulphite    0.1-5 mg/l
Urea    0.1-2.5 mg/l
Zinc    0.02-1 mg/l; 0.1-2.5 mg/l
Aluminium    0.01-0.3 mg/l; 0.01-0.25 mg/l
Chromium    0.02-2 mg/l
Copper (free)    0.05-5 mg/l
Nickel    0.1-10 mg/l
Polyacrylate    1-30 mg/l
Phosphonate    0-125 mg/l
Suspended Solids    0-750 mg/l
Turbidity    0-1000 FAU
Monochloramine    0.04-4.50 mg/l; 0.01-0.50 mg/l
Triazoles    0-16 mg/l
Alkalinity P    5-300 mg/l
Chloride    0.5-25 mg/l
Chlorine (total)    5-200 mg/l
Platinum-Cobalt / Hazen

 

Stock Code

Reagent

Test

Qty


Alkalinity Total M Photometer Tablets

Acid Demand

100

Alkalinity Total M Photometer Tablets

Alkalinity Total M

100

Ammonia No1/No2 Tablets Combi Pack 250 each

Ammonia

250

Ammonia Vario Powder Reagent Set

Ammonia

100

Ammonia LR Vario Tube Test Set

Ammonia LR

50

Ammonia HR Vario Tube Test Set

Ammonia HR

50

Alkalinity P Photometer Tablets

Alkalinity P

100

Aluminium No1/No2 tablets combi pack, 250 each

Aluminium

250

Aluminium Vario Powder Set

Aluminium

100

Boron No1/No2 Combi Pack 200 each

Boron

200

DPD No 1 Tablets

Bromine

100

Chloride T1/T2 Tablets Combi Pack, 250 each

Chloride

250

Chloride Photometer Liquid Reagent Pack

Chloride

65ml

DPD No 1 Tablets

Chlorine

100

DPD No 3 Tablets

Chlorine

100

Chlorine DPD Free Vario Powders, F10

Chlorine

100

Chlorine DPD Total Vario Powders, F10

Chlorine

100

DPD Glycine Tablets (for Cl separation)

Chlorine Dioxide

100

DPD No 1 Tablets

Chlorine Dioxide

100

Persulphate Powder Reagent for Chromium

Chromium

100

Chromium Hexavalent Vario Powders

Chromium

100

COD Vario Vials 0-150 mg/l, 16mm ø

COD

25

COD Vario Vials 0-150 mg/l, Mercury Free, 16mm ø

COD

25

COD Vario Vials 0-1500 mg/l, 16mm ø

COD

25

COD Vario Vials 0-1500 mg/l, Mercury Free, 16mm ø

COD

25

COD Vario Vials 0-15000 mg/l, 16mm ø

COD

25

COD Vario Vials 0-15000 mg/l, Mercury Free, 16mm ø

COD

25

Copper No1/No2 Tablets Combi Pack 250 each

Copper

250

Coppercol Liquid Reagent 1

Copper

30ml

Coppercol Liquid Reagent 2

Copper

30ml

Coppercol Powder Reagent 3

Copper

10g

Copper No 2 Tablets

Copper

100

Copper Vario Cu 1 10ml Powder Pack

Copper

100

Cyanide 11/12/13 Reagent Set

Cyanide

200

Cyanuric Acid CyA-Test Tablets

Cyanuric Acid

100

DEHA Tablets

DEHA

100

DEHA Solution

DEHA

100ml

DEHA Vario Powder, Liquid Reagent Set

DEHA

200

SPADNS Liquid Reagent

Fluoride

250ml

Fluoride Standard Liquid Reagent

Fluoride

30ml

Calcium Hardness Calcio No1/No2 Tablets Combi Pack

Calcium Hardness

250

Hardcheck P photometer tablets, total hardness

Hardness

100

Hydrazine Test Powder, with spoon

Hydrazine

30g

Hydrazine Vario Hydra 2 Liquid Reagent

Hydrazine

100ml

Hydrazine Vacu-vial ® reagent set

Hydrazine

30 tests

Hydrogen Peroxide Low Range Tablets

Hydrogen Peroxide

100

DPD No 1 Tablets

Iodine

100

Iron Low Range Tablets

Iron

100

Iron (II) LR Tablets

Iron

100

Iron Vario Ferro F10 Powder Reagents

Iron

100

Iron Vario TPTZ F10 Powder Reagents

Iron

100

Manganese Vario LR Powder Liquid Reagent Set

Manganese

100

Rochelle Salt Vario Solution

Manganese

30ml

Manganese Vario HR Powder Reagent Set

Manganese

100

Manganese Liquid Reagent A

Manganese

30ml

Manganese Liquid Reagent B

Manganese

30ml

Manganese Liquid Reagent C

Manganese

30ml

Molybdate No1/No2 Tablets, Combi Pack 250 each

Molybdate

250

Molybdate Low Range Vario Powder Liquid Reagent Set

Molybdate

100 tests

Molybdenum Vario HR1/HR2/HR3 Powder Reagent Set

Molybdate

100

Molybdate HR Liquid Reagent Pack

Molybdate

100

Nickel No1 Tablets

Nickel

100

Nickel No2 Tablets

Nickel

100

Nitrate Test Powder

Nitrate

100 tests

Nitrate Test Tablets

Nitrate

100

Nitrite LR Tablets

Nitrate

100

Nitrate Vario Tube Test Reagent Set

Nitrate

50

Nitrite LR Tablets

Nitrite

100

Nitrite Vario Nitri 3 Powder Reagents

Nitrite

100

Nitrogen Total LR Vario Tube Test Reagent Set

Nitrogen Total

50

Nitrogen Total HR Vario Tube Test Reagent Set

Nitrogen Total

50

DPD No 4 Tablets

Active Oxygen

100

Dissolved Oxygen Vacu Vial ® Reagent Set

Dissolved Oxygen

30

DPD No 1 Tablets

Ozone

100

DPD No 3 Tablets

Ozone

100

DPD Glycine Tablets (for Cl separation)

Ozone

100

PHMB Photometer Tablets

PHMB

100

Phosphate LR No1 / No2 Combi Pack, 100 of each tablet

Ortho-phosphate

100

Phosphate HR No1/No2 Tablets, Combi Pack 100 each

Ortho-phosphate

100

Phosphate Vario Phos3 Powder Reagents

Ortho-phosphate

100

Phosphate Vario Ortho-phosphate Tube Test Set

Ortho-phosphate

50

Phosphate ortho HR Vacu Vial ® Reagent Set

Ortho-phosphate

30

Phosphate ortho LR Vacu Vial ® Reagent Set

Ortho-phosphate

30

Phosphate Vario Acid Hydrolyzable/Total Phosphate Tube Test Set

Phosphate Total

50

Phosphate Vario Total Phosphate Tube Test Set

Phosphate Total

50

Phosphate HR Liquid Reagent Set

Phosphate Total

100

Phosphonate Vario Powder Reagent Set

Phosphonate

100

Bromocresol Purple Photometer Tablets

pH Value

100

Phenol Red Photometer Tablets

pH Value

100

Thymol Blue Photometer Tablets

pH Value

100

Phenol Red Liquid Solution

pH Value

15ml

Polyacrylate Liquid Reagent Set

Polyacrylate

100

Potassium T Tablets

Potassium

100

Silica No1/No2 Tablet, Combi Pack 100 each

Silica

100

Silica LR Vario Powder Liquid Reagent Set

Silica

100

Silica HR Vario Powder Liquid Reagent Set

Silica

100

Silica Liquid Reagent Set

Silica

80

Chlorine HR / Acidifying GP Combi Pack, 100 of each Tablet

Sodium Hypochlorite

100

Sulphate Turbidity Tablets

Sulphate

100

Sulphate Vario Sulpha 4 Powder Packs, 10ml

Sulphate

100

Sulphide No1 / No2 Tablet Combi Pack

Sulphide

100

Sulphite LR Tablets

Sulphite

100

Benzotriazole Powder Reagent Set

Triazoles

100

Urea Reagent 1

Urea

15ml

Urea Reagent 2

Urea

10ml

Copper/Zinc LR Tablets

Zinc

100

EDTA Tablets

Zinc

100

Zinc Reagent Set

Zinc

100

Alkalinity M HR Photometer Tablets

Alkalinity Total M

100

DPD No 1 High Range Tablets, 0-10 mg/l

Chlorine

100

DPD No 3 High Range Tablets, 0-10 mg/l

Chlorine

100

DPD 1 and 3 Liquid reagent set

Chlorine

6 x 15ml

Chlorine HR / Acidifying GP Combi Pack, 100 of each Tablet

Chlorine (total)

100

Hydrogen Peroxide Reagent Solution

Hydrogen Peroxide

15 ml

Iron LR Liquid Reagent Set

Iron

100

Iron HR 2 Liquid Reagent Set

Iron

100

Phosphate LR Liquid Reagent Set

Phosphate Total

100

Ammonia No1/No2 Tablets Combi Pack 250 each

Urea

250

Manganese LR1/LR2 Tablets Combi Pack, 250 each

Manganese

250

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.2 / 1 Bình chọn)