099A VB424 - Vortexers - GlasCol/Đức
( Multi-Pulse Vortex)
Thông số kỹ thuật:
- Tốc độ rpm: 100 - 2000
- Power: 1.5 A, 50/60 Hz, 240 V
- Kích thước: 18 1/4"w x 7"d x 13 1/2"h
- Tải trọng lượng: tối đa £ 4
- Số vị trí khuấy trộn: phụ thuộc vào hộp giữ mẫu.
+ Tube 15-16mm diameter: 22 vị trí
+ Tube 28-29mm diameter (50ml) : 10 vị trí
Phụ tùng mua thêm: hộp giữ mẫu
- 099A VC29135 -Test tubes, 28-29mm diameter

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)