THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN 856 
Hãng cung cấp: Metrohm – Thụy Sỹ
Model: 856 Conductivity Module
Đặc tính kỹ thuật : 

Độ dẫn :
- Khoảng đo: 0…500 mS.
- Độ chính xác khoảng đo:
* 1…5 µS, ± 1%; ± 1 digit.
* 5…50 µS, ± 0.5%; ± 1 digit.
* 50…500 µS, ± 0.5%; ± 1 digit.
* 0.5…5 mS, ± 0.5%; ± 1 digit.
* 5…50 mS, ± 0.5%; ± 1 digit.
* 50…500 mS, ± 0.5%; ± 1 digit 
Nhiệt độ :
- Khoảng đo: -40 đến 150oC.
 - Độ phân giải: 0.1oC.
 - Độ chính xác: ± 0.2oC.
 - Nguồn điện: 220V, 50/60Hz.
Bao gồm :
- Máy chính + Touch Control 840.
- 6.0915.100 Conductivity cell with Pt 1000 (c≈ 0,7 cm-1).
- 6.2324.100  Dung dịch chuẩn độ dẫn 100µS/cm.
Phụ tùng chọn thêm :
- 2.801.0040 Máy khuấy từ 801.
- 6.0915.130 Điện cực đo độ dẩn c=1.0cm-1.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)