Thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu ăn đã qua sử dụng theo phương pháp huỳnh quang tia X (XRF)

HSX: Hitachi Nhật Bản

Model: X-Supreme8000

Appication Note