Máy đo độ nhớt nhiệt dương tự động loại bể đôi

Model: CAV-2200F

Hãng sản suất - Cannon - Mỹ

    Cho phép đo độ nhớt động học tại hai nhiệt độ khác nhau trong cùng một thời điểm.    

  Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D445

  Mỗi ống nhớt kế được thiết kế cho từng bể riêng biệt

  Nhiệt độ bể điều khiển chính xác hơn ±0.01oC khi chọn bất bỳ nhiệt độ nào trong khoảng 20oC và 100oC, độ chính xác ±0.03oC giữa 100oC và 150oC

  Kỹ thuật cảm biến nhiệt đảm bảo mẫu dạng lỏng màu tối có thể được đo với độ chính xác tương ứng với mẫu trong.

  Khoảng đo độ nhớt: 0.5 đến 5000 cSt.

  Thể tích mẫu cần 12ml cho 1 ống mẫu

  Khoảng đo độ nhớt: 0.5 đến 5000 cSt

  Khoảng đo nhiệt độ: 20oC đến 100oC

  Độ ổn định nhiệt độ: +/- 0.01oC

  Thể tích mẫu: 12 ml

  Thời gian đo: 5-9 minutes/01 mẫu đo

   Số bể đo: 2

   Khả năng ống: 2/1 bể

   Trọng lượng: 91 kg

   Nguồn điện: 220/240 V, 50/60 Hz

   Kích thước: 30.5r x 72.7s x 124.5c  cm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)