Thiết bị đo hàm lượng lưu huỳnh theo phương pháp huỳnh quang tia X - XRF Analyzer

HSX: Hitachi Nhật Bản

Model: LAB-X5000

Kiểm soát chất lượng một cách dễ dàng

Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D4294, ISO 8754, ISO20847 và IP 336.
 

Thông số kỹ thuật

>> Lab-X5000 có thang thành phần nguyên tố phân tích: Mg-U

>> Mỗi lần phân tích: 1 mẫu

>> Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng

>> Đầu dò phân giải cao

>> Tự động bù khí quyển (để phân tích lặp lại các nguyên tố nhẹ Na - Cl trong đường dẫn khí)

>> Lọc Heli để cải thiện hiệu suất của Na-Cl

>> Một chạm để bắt đầu đo

>> Phần mềm SmartCheck để kiểm tra phân tích tùy chỉnh (gói cơ bản)

>> Lưu dữ liệu tự động

>> Sao lưu dữ liệu dựa trên đám mây với ExTOPE Connect

>> Hiệu chuẩn ban đầu cho các ứng dụng đã chọn

>> Spinner mẫu cho khả năng lặp lại tối ưu của bột, hạt và hình dạng không đều

>> Cửa sổ an toàn để ngăn rò rỉ mẫu trong máy phân tích

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)