Máy đo độ nhớt dung dịch polymer pha loãng nhiệt độ cao PolyVISC

HSX: Cannon - Hoa Kỳ

Model: PolyVISC

POLYVISC®

Máy đo độ nhớt dung dịch polymer pha loãng nhiệt độ cao PolyVISC

Thông số kỹ thuật

>> Phương pháp: ASTM D1601, ASTM D2857, ASTM D4020, ISO 1628-1, ISO 1628-3

>> Công suất: 6 test/hr

>> Mỗi lần test 11 mẫu

>> Thang độ nhớt: 0.3 mm²/s (cSt) đến 30 mm²/s (cSt)

>> Thời gian phân giải: 0.01 s

>> Thang nhiệt độ và độ chính xác: 100 °C tới 135 °C ± 0.03 °C

>> Thể tích mẫu: 10 mL mẫu/20 mL dung môi cho 1 test

>> Điện áp: 240 V 50/60Hz

>> Đáp ứng CE Mark; EMC directive (2004/108/EC); Low voltage directive (2006/95/EC); HI-POT (1900 Vac,60 sec.); ROHS

>> Cổng RS-232 via RS-485 xuất dữ liệu

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)