Thiết bị xác định lượng silicone phủ trên giấy và phim theo phương pháp huỳnh quang tia X (XRF)

HSX: Hitachi Nhật Bản

Model: LAB-X5000

Silicone được áp dụng cho nhiều loại giấy như giấy dán kính (supercarlendered kraft, SCK), giấy kraft tráng đất sét (CCK, mà sử dụng một lớp đất sét (cao lanh) để lấp đầy khoảng trống giữa các sợi trong giấy để làm mịn bề mặt của nó) và giấy có chứa đất sét (mà đất sét là trộn với bột gỗ để giảm chi phí sản xuất)...

Thông số kỹ thuật

>> có thang thành phần nguyên tố phân tích: Na-U

>> Mỗi lần phân tích: 1 mẫu

>> Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng

>> Đầu dò phân giải cao

>> Tự động bù khí quyển (để phân tích lặp lại các nguyên tố nhẹ Na - Cl trong đường dẫn khí)

>> Lọc Heli để cải thiện hiệu suất của Na-Cl

>> Một chạm để bắt đầu đo

>> Phần mềm SmartCheck để kiểm tra phân tích tùy chỉnh (gói cơ bản)

>> Lưu dữ liệu tự động

>> Sao lưu dữ liệu dựa trên đám mây với ExTOPE Connect

>> Hiệu chuẩn ban đầu cho các ứng dụng đã chọn

>> Spinner mẫu cho khả năng lặp lại tối ưu của bột, hạt và hình dạng không đều

>> Cửa sổ an toàn để ngăn rò rỉ mẫu trong máy phân tích

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)