Bộ kiểm tra nhanh dầu
Model: DIGI Field Kit
Hãng sản xuất: Kittiwake - Anh
Code: FG-K1-108-KW
Dùng để kiểm tra nhanh các chỉ tiêu trong dầu với độ chính xác cao
Màn hình hiển thị đầy đủ các thông số kĩ thuật với tuổi thọ pin lên đến 5 năm

Bộ Kit có thể kiểm tra các chỉ tiêu sau:
* Tỷ trọng 
* Hàm lượng nước: 0 - 1%, 0 - 10%, 0 - 20%, 200 - 10000 ppm 
* Hàm lượng acid tổng TAN: 0 - 6 
* Hàm lượng base tổng TBN: 5 - 80
* Độ không tan: phân tích định tính
* Độ nhớt
 Bộ Kit kiểm tra các sản phẩm các tiêu chuẩn ASTM, API, SAE

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)