Bộ xác định hàm lượng nước trong dầu
Theo tiêu chuẩn ASTM D95 ,xác định hàm lượng nước trong khoảng 0 đến 25%
Bếp gia nhiệt 1L 100D TM109PL- Glacol-Mỹ
QFR1L/3S Bình chưng cất Quickfit 1000ml-Cope-UK
QC1/22/SC ống sinh hàn Liebig, 19/26 socket và 24/29
cone-Cope-UK
QWE6/23/2 ống thu nước 2 ml,19/26 socket và 24/29
Cope-UK
QWE6/23/7 Ống thu nước 7.5ml, 9/26 socket & 24/29 cone
Cope-UK
 QWE6/23/10T Ống thu nước 10ml, 9/26 socket & 24/29 
cone-Cope-UK

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)