Bộ chưng cất nước trong dầu thô 
HSX: KIMBLE CHASE \ Hoa Kì
Code: 513970 - 0000
Dùng xác định hàm lượng nước trong dầu thô, dầu gốc theo ASTM D4006

Cung cấp bao gồm:
Bình cầu 1000mL
Bình hứng vạch chia 0.05
Bình ngưng 400mL

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)