Máy xác định hàm lượng tạp chất trong dầu mỡ
Model : K48100

Hãng : Koehler-Mỹ
*Thiết bị có các lá đồng  nối với cuộn dây đồng 
 *Có các phụ kiện để nén 1/8 van kim ở dưới đáy.
*Tiêu chuẩn ASTM D2158,D1837;ISO 13757
Phụ kiện
Weathering Tube, 100mL
Stand, for weathering tube
Clamp, for weathering tube
Clamp Holder
Syringe, 1mL (ASTM D2158)
K481-0-5 Needle, 8"/203mm (ASTM D2158)
ASTM 5C Thermometer
ASTM 57C Thermomete
r

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)