Dung dịch nhớt chuẩn Cannon, kèm theo chứng chỉ phân tích 

*Loại dung tích 120ml

9727-C32, Cannon (lọ 120ml)
9727-C37, Cannon (lọ 120ml)
9727-C42, Cannon (lọ 120ml)
9727-C35, Cannon (lọ 120ml)
9727-C40, Cannon (lọ 120ml)
9727-C45, Cannon (lọ 120ml)
9727-A30 Flash point reference material FPRM2D) (200ml)
9727-A35 Flash point reference material FPRM4D (200ml)

*Loại dung tích 500ml

9727-C30, S6 Nhớt chuẩn, 500ml
9727-C32, N10 Nhớt chuẩn, 500ml
9727-C35, S20 Nhớt chuẩn, 500ml
9727-C37, N35 Nhớt chuẩn, 500ml

 

......... XIN LIÊN HỆ

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)