THIẾT BỊ ĐO HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH TIA X
Model:
LAB X-3500SCL
Nhà sản xuất: Oxford Instruments 
Tiêu chuẩn kỹ thuật : 
Phương pháp thử: ASTM D4294, ISO 8754, IP336 & ISO20847 
Điện: 220-240V, 50/60Hz
Thang đo lưu huỳnh: 0 đến 5% S
Không dùng khí hêli
Màn hình tinh thể lỏng hiển thị kết quả
Máy in được tích hợp bên trong máy chính
Số mẫu đo: 1 vị trí
Giới hạn phát hiện: 3ppm 
Thiết bị đo lưu huỳnh bằng phương pháp tia X bao gồm:
 - Thiết bị chính;
 - Khung chứa mẫu bằng nhôm;
 - Khay đựng khung mẫu;
 - Cuộn film bao mẫu;
 - 100 cốc và nắp nhựa;
 - Cuộn giấy in;
 - Hướng dẫn sử dụng

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)