Thiết bị phản ứng 
Hãng cung cấp: Parr - Mỹ
Model: 4584
(4584-FG-HD-SS-230-VS-5000-SC-4848)
 - Thể tích: 5,5 lít
 - Áp suất lớn nhất: 3000 psi
 - Nhiệt độ cao nhất: 500oC
 - Nguồn điện: 230V
Bao gồm:
 - FG Flat gasket - Flexible graphite 500oC
 - SS T316 Stainless steel
 - HD Magnetic Drive, T316SS, 60in/Ibs
 - 230 230V 50/60Hz components
 - VS Variable speed motor, 1/2hp
 - 3000 3000 psi pressure gage & Rupture disc
 - SC Serpentine cooling coil
 - 4848 PID Controller with ramp and soak

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)