3415 HÓA CHẤT CHUẨN NHIỆT TRỊ ACID BENZOIC
HÃNG : USA/PARR
3404: Benzoic acid powder, 30g bottle price
3413: Benzoic acid, 1.0 gram pellets, bottle of 20
3414: Benzoic acid, 0.2 gram pellets, bottle of 100
3415: Benzoic acid, 1.0 gram pellets, bottle of 100
3416: Benzoic acid, 1.0 gram pellets, bottle of 500
3417: Benzoic acid, 0.2 gram pellets, bottle of 500
3418: Benzoic acid, 0.2 gram pellets, bottle of 1000

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)