Dung dịch chuẩn ICP, ICP-MS đa nguyên tố (9 nguyên tố) trong 1% Nitric Acid (HNO₃) Reagecon

HSX: Reagecon - Ireland

PN: HY.REICPCAL9AM

Chuẩn 9 nguyên tố : Cd, Cr, Fe, In, Mg, Pb, Co, Cu, Se trong HNO3 1%.

Qui cách: 500ml

Dung dịch chuẩn Đa nguyên tố của Reagecon cho ICP, ICP-MS trong Axit Nitric 1% (HNO3) Được sản xuất từ ​​kim loại hoặc muối siêu tinh khiết. Nguyên liệu thô được sử dụng trong tiêu chuẩn này được kiểm tra bằng phương pháp chuẩn độ và ICP-MS trước khi sản xuất. Các chất chuẩn riêng biệt được sử dụng để kiểm soát hoặc hiệu chuẩn phép chuẩn độ và ICP-MS tương ứng. Sản phẩm này được sản xuất theo phương pháp trọng lượng theo phương pháp cân bằng khối lượng: tổng của tất cả các tạp chất (w / w) ít hơn 100%. Trước khi đóng chai, sản phẩm cuối cùng được kiểm tra và xác minh bằng ICP-MS và được báo cáo bằng cách sử dụng kết quả trọng lượng, được hiệu chỉnh về tỷ trọng. Kết quả được báo cáo bằng mg / kg và mg / L trên cơ sở trọng lượng và tỷ trọng. Reagecon được công nhận ISO / IEC 17025 để hiệu chuẩn các cân trong phòng thí nghiệm (INAB Ref. 265C). Tất cả các hàm đo thể tích, chuẩn độ và trọng lượng đều được thực hiện trong một chế độ nhiệt độ được điều chỉnh cao. Reagecon giữ ISO / IEC 17025 để Hiệu chuẩn nhiệt độ trong phạm vi -90 ° C đến 650 ° C (INAB Ref. 265C) và Chứng nhận ISO / IEC 17025 cho phép đo mật độ bằng cách sử dụng Oscillating U-Tube và Bingham Pycnometry Method (INAB Ref: 264T )

Thông tin Chuẩn 9 nguyên tố ICP, ICP-MS

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)