Additional Details

Pack Size 1 Ampoule
Weight 0.12
Weight Unit Kg
Tariff Code 3822 0000
Country of Origin Ireland

Cách pha: 1 ống pha thành 1 Lít NaOH có nồng độ 0.1N dùng chuẩn độ

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)